Minipicasso er for alle! Minipicasso sin filosofi og miljø passer meget godt for oss godt voksne. Bli med du også det er nok plass til deg! Moro har vi det! Dårlige hender, allergier eller andre plager er ikke noe hinder. Jeg hadde aldri tegnet eller holdt i en pensel, men hadde lyst til å lære mer om farger, form og komposisjon. Vi får kyndig undervisning og veiledning i ulike metoder og teknikker. Det er alltid noe å prøve ut eller arbeide med. Min utfordring er å finne mitt eget uttrykk og utvikle dette videre innenfor de begrensninger jeg har. Jeg gjør det jeg har lyst til og klarer. For meg er Minipicasso et fargerikt felleskap! ” Bjørg Sveum

bjørg

ALLE BARN ER KUNSTNERE

Vårt mål er å stimulere barnas kreative evner og fantasi, lære dem å betrakte, tegne og male motivene slik de ser dem. Timene skal være morsomme, oppmuntrende, informative, oppdragende og alltid positive. I løpet av kurset utvikles finmotorikk, evnen til å konsentrere seg og barna stimuleres til en skjerpet visuell oppfatningsevne og ikke minst styrke sin selvtillit.

MiniPicasso arbeider ut fra den tanke at alle barn har en unik historie å komme med og en unik måte å utrykke den på. Å tegne er ikke bare læren om å tegne korrekt, men også å utrykke seg med bakgrunn i det særegne som finnes i hvert barn. Samtidig tror vi det er mulig nettopp å lære å tegne som et håndverk; proporsjoner, negative og positive rom, perspektivlære, fargelære osv. kan læres, og det er mulig å balansere disse kunnskapene opp mot det individuelle utrykket. Barn som får bruke utstyr av tilfredsstillende kvalitet vil også oppleve at deres evner og potensialer blir tatt på alvor og de vil se resultater som kan oppmuntre dem til å arbeide videre.

Mini Picasso ønsker å bevare barnets eget unike språk, og samtidig gi øvelser og veiledning som kan utvikle barnas tegneferdigheter, dvs. læren om å se. Det viktigste er ikke hva barnet presterer men at han/hun får glede av prosessen.

Kursene spenner fra nybegynner til vidergående samt spesialtilpassede kurs, og undervisning innenfor den kulturelle skolesekken.

01_avisklipp0203040506

KUNSTNERISK LEDER

Knut Nordby (f. 1965, Hamar) er billedkunstner og
kunstnerisk leder ved Minipicasso kunst og kulturskole.

Han arbeider med et bredt spekter av teknikker, bl.a. maleri, tegning, fotografi, skulptur og landart. Knut Nordby har i løpet av de siste årene ledet flere kursprogram for barn og voksne og har tidligere, ved siden av sitt kunstneriske arbeid, vært ansatt ved barnehjem og barnehager samt praktisert som instruktør på keramikk kurs ved flere skoler. Han har også arbeidet som kunstpedagog ved psykiatriske dagsentre.

Som kunstnerisk leder for MiniPicasso kunst- og kulturskole har Knut Nordby produsert flere store workshops og utstillinger det siste året, i april i år arrangerte han en gruppeutstilling i regi av Minipicasso, elever ved kunstskolen deltok i en stor utstilling ved Gamle Hamar Rådhus. I juni ledet han arbeidet med utsmykning av en av konsertsalene til Kirsten Flagstad Festivalen på Hamar med barn som deltagere til stor begeistring hos både barn og publikum. I mai i år underviste han 144 elever i tilsammen 7 klasser, 1. til 7. trinn ved Breidablikk skole i Stange kommune,i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Elevene deltok i kurs innen tegning og maling samt installasjon/objekter laget eller funnet i deres nærområde, med innslag av land art. Knut Nordby ønsker gjennom slik undervisning å gi barna en opplevelse av at deres hverdagsomgivelser, naturen rundt dem og nærområdet generellt kan være utgangspunkt for å skape en kunstnerisk opplevelse og/ eller et kunstverk i felleskapets rom.

Knut-Seaside-mai-2016-1